Witamy na stronie Studenckiego Stowarzyszenia Naukowego SPENT – Stowarzyszenia Polskich Entuzjastów Nanotechnologii

Nasze stowarzyszenie działa przy Zakładzie Nanometrologii na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Od chwili powstania w 2002 roku naszym celem jest popularyzowanie nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem nanometrologii i wytwarzania nanostruktur. Członkami SPENT-u są dyplomanci i doktoranci, ale w dużej części również studenci WEMiF PWr, począwszy od I roku studiów. Większość z nas ma również możliwość wzięcia udziału w badaniach, będących częścią projektów europejskich realizowanych w Zakładzie Nanometrologii WEMiF PWr.

Nasze cele realizujemy przez:

  • zachęcanie studentów do działalności naukowej i wynalazczej już od I roku studiów;
  • wspieranie udziału studentów i doktorantów w konferencjach naukowych;
  • organizację seminariów i szkół naukowych, także we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;
  • umożliwienie studentom i doktorantom poszerzenia wiedzy z zakresu badania i wytwarzania nanosystemów i nanomateriałów.

Niezależnie od tego, czym się interesujesz – u nas możesz znaleźć coś ciekawego!

Jeśli chcesz coś z nami zrobić, zajrzyj do nas!

 

Partner stowarzyszenia:

klik